figshare
Browse
S1 Protocol.docx (464 kB)

Sequences of primers, PCR conditions, and restriction enzymes used for revealing the allelic polymorphisms in SNPs of ScBx1-5.

Download (464 kB)
journal contribution
posted on 2017-12-21, 18:48 authored by Paweł Milczarski, Piotr Masojć, Paweł Krajewski, Anna Stochmal, Mariusz Kowalczyk, Mihail Angelov, Valentina Ivanova, Małgorzata Schollenberger, Wojciech Wakuliński, Zofia Banaszak, Katarzyna Banaszak, Monika Rakoczy-Trojanowska

(DOCX)

History