Promoting children’s inclusion in educational settings across borders 2019.pdf (1.06 MB)
Download file

Promoting children’s inclusion in educational settings across borders

Download (1.06 MB)
journal contribution
posted on 14.10.2019, 05:47 authored by Barbara Piskur, Sarah Meuser, Paul Hennissen, Anna-Maija Puroila, Anette Emilson, Eva Marianne Johansson, Jóhanna Einarsdóttir
Passend onderwijs is erop gericht alle kinderen te laten voelen dat ze erbij horen en om iedereen onderwijs te geven dat bij hem of haar past. Het Nederlands-Scandinavische onderzoeksinnovatieproject 'Politics of belonging' richt zich op het optimaliseren van passend onderwijs voor kinderen tot en met 8 jaar in het basisonderwijs.

Funding

Bidrag til Education for Tomorrow - NORDFORSK samarbeid - FINNUT

The Research Council of Norway

Find out more...

History

Contact details

Barbara Piskur, Zuyd Hogeschool, Heerlen

Email address 1

barbara.piskur@zuyd.nl