figshare
Browse
Rogala_Jurczenko_Prognoza_sprzedazy_branza_szkolnictwa_wyzszego.pdf (583.07 kB)

Prognoza sprzedaży na podstawie podmiotów z branży szkolnictwa wyższego / Sales forecasting on the example of entities from polish higher education sector

Download (0 kB)
journal contribution
posted on 2013-04-19, 16:45 authored by Aleksander JurczenkoAleksander Jurczenko

Celem raportu jest zaplanowanie przyszłorocznej sprzedaży i dokonanie analizy porównawczej podmiotów z branży szkolnictwa wyższego.

This working paper reffered to planning next-year forecast of sales on the example of two polish universities, and making comparision between them.

History

Usage metrics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC