Pamiętnik z Tosy.pdf (6.16 MB)
Download file

Pamiętnik z Tosy

Download (6.16 MB)
journal contribution
posted on 2019-12-15, 09:33 authored by Krzysztof Olszewski
Polskie tłumaczenie "Pamiętnika z Tosy" (Tosa nikki) Ki no Tsurayukiego (935), utworu prekursorskiego dla bardzo żywego nurtu literatury pamiętnikarskiej w epoce Heian.

History

Usage metrics

Licence

Exports