Zorgvisie ICT_PHTLIME_26nov18.pdf (182.62 kB)
Download file

PHT ontsluit zowel big als small data veilig

Download (182.62 kB)
journal contribution
posted on 11.02.2019, 13:30 authored by Esther Bloemen-van Gurp
Medische data zijn er volop. Maar hoe zetten we deze data zo effectief mogelijk in voor burger, zorgprofessional en onderzoeker? Het model Personal Health Train (PHT) , een regionaal, landelijk en internationaal 'spoornetwerk' met vele treinen en datastations, biedt perspectief.

History

Contact details

Esther Bloemen

Email address 1

esther.vangurp@zuyd.nl