Factsheet Datauitwisseling in de zorg_standaardisatietechnieken.pdf (273.31 kB)
Download file

Factsheet data uitwisseling in de zorg; technieken voor standaardisatie en uitwisselen van data

Download (273.31 kB)
journal contribution
posted on 23.05.2018, 09:57 authored by Esther Bloemen-van Gurp

Factsheet data-uitwisseling in de zorg; beschrijving van technieken met betrekking tot standaardisatie en initiatieven rondom het uitwisselen van medische gegevens.

History