Bloemen-van Gurp_Samen beslissen in de huisartspraktijk_Op een lijn_april2016.pdf (74.68 kB)
Download file

Evaluatie keuzehulpmiddel voor prostaat kankerpatiënten in de huisartspraktijk

Download (74.68 kB)
journal contribution
posted on 23.05.2018, 09:55 authored by Esther Bloemen-van Gurp
Door middel van dit onderzoek zijn de besluitvormingsbehoeften van prostaatkankerpatiënten, vanuit het oogpunt van de huisarts, in kaart gebracht.

History