annex.pdf (455.92 kB)
Download file

Annex.pdf

Download (455.92 kB)
journal contribution
posted on 24.02.2017, 15:05 authored by Gemma HernandezGemma Hernandez, Alexandre López-borrullAlexandre López-borrull
Annex amb les preguntes formulades als entrevistats per la recerca sobre el perfil i competències de l'analista d'informació en l'àmbit de la seguretat pública

History

Usage metrics

Keywords

Licence

Exports