figshare
Browse
13063_2020_4733_MOESM3_ESM.pdf (185.26 kB)

Additional file 3 of Personalised health education against health damage of COVID-19 epidemic in the elderly Hungarian population (PROACTIVE-19): protocol of an adaptive randomised controlled clinical trial

Download (185.26 kB)
journal contribution
posted on 2020-09-30, 03:58 authored by Bálint Erőss, Zsolt Molnár, Zsolt Szakács, Noémi Zádori, Lajos Szakó, Szilárd Váncsa, Márk Félix Juhász, Klementina Ocskay, Nóra Vörhendi, Katalin Márta, Andrea Szentesi, Andrea Párniczky, Péter J. Hegyi, Szabolcs Kiss, Mária Földi, Fanni Dembrovszky, Anna Kanjo, Piroska Pázmány, András Varró, Árpád Csathó, Zsuzsanna Helyes, Zoltán Péterfi, László Czopf, István Kiss, Antal Zemplényi, Dóra Czapári, Eszter Hegyi, Dalma Dobszai, Emőke Miklós, Attila Márta, Dominika Tóth, Richard Farkas, Nelli Farkas, Béla Birkás, Erika Pintér, Gábor Pethő, Borbála Zsigmond, Andrea Sárközi, Anikó Nagy, Péter Hegyi
Additional file 3.

Funding

European Regional Development Fund

History

Usage metrics

  Trials

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC