13568_2017_370_MOESM1_ESM.pdf (330.77 kB)

MOESM1 of Phytase production by Aspergillus niger NCIM 563 for a novel application to degrade organophosphorus pesticides

Download (330.77 kB)