(a) The model of compensation window; (b) The segmentation model of matching region.

2014-09-10T03:08:33Z (GMT) by Zhi-Ming Qian Xi En Cheng Yan Qiu Chen

(a) The model of compensation window; (b) The segmentation model of matching region.