Figure_1.tif (488.94 kB)

Histogram and density plot of visual analogue scale (VAS) scores.

Download (0 kB)
figure
posted on 06.08.2013, 02:42 by Mei-Ju Ko, Hon-Yen Wu, Hung-Yuan Chen, Yen-Ling Chiu, Shih-Ping Hsu, Mei-Fen Pai, Ju-YehYang, Chun-Fu Lai, Hui-Min Lu, Shu-Chen Huang, Shao-Yu Yang, Su-Yin Wen, Hsien-Ching Chiu, Fu-Chang Hu, Yu-Sen Peng, Shiou-Hwa Jee

(A) Frequency distribution of pruritus VAS scores at baseline in the study participants. (B) Frequency distribution of pruritus VAS scores at follow-up in the study participants. The density of vertical axis represents the percentage of study participants.

History