Figure_1.tif (2.24 MB)

Culture of Rhodopseudomonas palustris strain N in medium containing selenite.

Download (0 kB)
figure
posted on 23.04.2014 by Baozhen Li, Na Liu, Yongquan Li, Weixin Jing, Jinhua Fan, Dan Li, Longyan Zhang, Xiaofeng Zhang, Zhaoming Zhang, Lan Wang

A, at the start of cultivation; B, at the 2nd day of cultivation; C, at the 8th day of cultivation. Control: strain cultured in a medium without selenite; Treatment: strain cultured in medium containing selenite.

History

Licence

Exports