Figure 2.TIF (150.29 kB)
Download file

ARID1A gene promoter methylation levels between RNA high (n = 11) and low (n = 22) expression groups.

Download (0 kB)
figure
posted on 2013-01-21, 15:00 authored by Xianyu Zhang, Qian Sun, Ming Shan, Ming Niu, Tong Liu, Bingshu Xia, Xiaoshuan Liang, Wei Wei, Shanshan Sun, Youxue Zhang, Xiaolong Sean Liu, Qingbin Song, Yanmei Yang, Yuyan Ma, Yang Liu, Long Yang, Yanlv Ren, Guoqiang Zhang, Da Pang

Relative methylation levels were analyzed with MeDIP-qPCR. Promoter methylation levels (blue bar) were significantly higher in low expression group (green bar) compared with high expression group (green bar) (p<0.001).

History