pone.0217620.g003.tif (437.91 kB)

Joint analysis of rare, low-frequency and common exonic variants obtained by targeted sequencing.

Download (437.91 kB)
figure
posted on 31.05.2019 by Eleonora Khlebus, Vladimir Kutsenko, Alexey Meshkov, Alexandra Ershova, Anna Kiseleva, Anton Shevtsov, Natalia Shcherbakova, Anastasiia Zharikova, Vadim Lankin, Alla Tikhaze, Irina Chazova, Elena Yarovaya, Oksana Drapkina, Sergey Boytsov

Joint analysis of rare, low-frequency and common exonic variants obtained by targeted sequencing.

History

Licence

Exports