Infographic_LIME def.pdf (2.17 MB)
Download file

Infographic LIME-Personal Health Train

Download (2.17 MB)
figure
posted on 23.05.2018, 09:59 authored by Esther Bloemen-van Gurp
Het principe van de Personal Health Train, dat als doel heeft het uitwisselen van medische gegevens ten behoeve van de burger, zorgverlener en onderzoek, in beeld gebracht.

History