Verrichters geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen 2009 - 2014.png (23.69 kB)

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen: verrichterschap 2009 - 2014

Download (0 kB)
figure
posted on 02.05.2015 by Vincent Bontrop

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen: verrichterschap 2009 - 2014

In de figuur zijn weergegeven de geneesmiddelenonderzoeken met minderjarigen die in Nederland door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) zijn beoordeeld in de periode 2009 tot en met 2014, onderverdeeld naar verrichterschap (industrie, niet-industrie).

History

Licence

Exports