Graphical_LIME v1.pdf (63.48 kB)
Download file

Doelen LIME-Personal Health Train

Download (63.48 kB)
figure
posted on 23.05.2018, 09:56 authored by Esther Bloemen-van Gurp
Doelen van de Personal Health Train, het uitwisselen van medische gegevens ten behoeve van de burger, zorgverlener en onderzoek, schematisch weergegeven.

History