Fig 5.TIF (1.27 MB)

Complete response rate of elderly AML and advanced MDS patients treated with HAG.

Download (1.27 MB)
figure
posted on 05.10.2016 by Mixue Xie, Qi Jiang, Li Li, Jingjing Zhu, Lixia Zhu, De Zhou, Yanlong Zheng, Xiudi Yang, Mingyu Zhu, Jianai Sun, Wanzhuo Xie, Xiujin Ye

Complete response rate of elderly AML and advanced MDS patients treated with HAG.

History

Licence

Exports