Aantal beoordeelde onderzoeksdossiers 2001 - 2014.png (31.85 kB)

Aantal beoordeelde onderzoeksdossiers 2001 - 2014

Download (0 kB)
figure
posted on 26.04.2015 by Vincent Bontrop

Aantal beoordeelde onderzoeksdossiers 2001 - 2014

In de figuur zijn weergegeven het aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken, het aantal beoordeelde niet-geneesmiddelenonderzoeken en het totaal aantal onderzoeken dat in Nederland door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) is beoordeeld in de periode 2001 tot en met 2014.

History

Licence

Exports

Licence

Exports