Aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken industrie vs niet-industrie 2005 - 2014.png (28.76 kB)

Aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken en verrichterschap 2005 - 2014

Download (0 kB)
figure
posted on 28.04.2015 by Vincent Bontrop

Aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken 2005 - 2014

In de figuur zijn weergegeven het totaal aantal geneesmiddelenonderzoeken dat in Nederland door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) is beoordeeld in de periode 2005 tot en met 2014. Tevens is voor elk jaar het aantal geneesmiddelenonderzoeken uitgesplitst naar verrichterschip (industrie/niet-industrie).

History

Licence

Exports