Table_1.xls (9.5 kB)

Differentially expressed miRNAs during porcine follicle atresia.

Download (0 kB)
dataset
posted on 21.06.2012, 00:24 by Fei Lin, Ran Li, Zeng xiang Pan, Bo Zhou, De bing Yu, Xu guang Wang, Xue shan Ma, Jing Han, Ming Shen, Hong lin Liu

H, healthy; EA, early atretic; PA, progressively atretic.

History

Licence

Exports

Logo branding

Licence

Exports