1/1
4 files

Zorgrelatie en eigen regie versterken voor thuiswonende ouderen / Caring relationships and self-reliance of vulnerable community-dwelling older people

dataset
posted on 07.09.2021, 13:13 authored by Albine Moser, Stephanie von Helden-Lenzen
Het onderzoeksproject met de titel ‘Participatief verbeteren van de zorgrelatie voor zeer kwetsbare thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers ter versterking van hun eigen regie’ vindt plaats in de periode van december 2020 tot en met december 2023.
Het hoofddoel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van de zorgrelatie tussen zeer kwetsbare thuiswonende ouderen, hun mantelzorgers en zorg- en ondersteunings- professionals om de eigen regie van deze ouderen en mantelzorgers te versterken.
Het project wordt uitgevoerd in het Zorgnetwerk Elsloo, een dorpsnetwerk in Zuid-Limburg met de missie om kwetsbare ouderen door domein overstijgende samenwerking langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.
De verwachte data sets zijn in het Nederlands beschikbaar.

The research project titled "Participatory improvement of the care relationship for very frail elderly people living at home and their family caregivers to strengthen their personal control" will take place in the period from December 2020 to December 2023.
The main goal of this project is to improve the quality of the care relationship between very frail elderly people living at home, their family caregivers and health and welfare professionals in order to strengthen the self-reliance of these elderly people and family caregivers.
The project is carried out at the Care network Elsloo, a community network in the southern part of Limburg (the Netherlands). The mission of this network is to enable frail elderly to stay at home as long as possible through cross-domain collaboration.
The factsheet is also available in English, expected data sets will be only available in Dutch.

Lectoraat Wijkgerichte Zorg en Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch zieken in samenwerking met:
- Zorgnetwerk Elsloo
- Burgerkracht Limburg
- Platform Mantelzorg Limburg
- Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde / School CAPHRI
- Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT)

Funding

This project [639003906] is funded by ZonMw.

History

Email address 1

albine.moser@zuyd.nl