figshare
Browse
komentar_SV_klinický provoz.pdf (506.37 kB)

Volné komentáře_sekce specializační vzdělávání_klinický provoz

Download (506.37 kB)
dataset
posted on 2023-04-24, 14:16 authored by Petr MichenkaPetr Michenka

Volné komentáře sekce specializační vzdělávání - klinický provoz

History

Usage metrics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC