Ruwe data overgenomen van CCMO jaarverslagen 2005 - 2014_v3.xlsx (31.81 kB)

Ruwe dataset: gegevens overgenomen van CCMO jaarverslagen 2005 tot en met 2014

Download (0 kB)
dataset
posted on 30.05.2015 by Vincent Bontrop

Ruwe dataset (Excel 2013) samengesteld aan de hand van de gegevens uit de CCMO jaarverslagen van 2005 tot en met 2014. (v1)

- - - - - -

v2 - 30 mei 2015: Aan de ruwe dataset zijn als aparte werkbladen toegevoegd;

- de dataset 2001-2014

- en de dataset 2005-2014

- - - - - -

v3 - 30 mei 2015: Correctie cijfers jaarverslag 2007 ahv. erratum blz 12.

Tevens als apart werkblad toegevoegd:

- dataset onderzoek met minderjarigen 2009-2014

- - - - - -

History

Licence

Exports

Categories

Licence

Exports