Refleksje na temat pracy Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się hurtową sprzedażą wyrobów farmaceutycznych i medycznych autorstwa A. Bielawska.docx (19.13 kB)
Download file

Refleksje na temat pracy Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się hurtową sprzedażą wyrobów farmaceutycznych i medycznych autorstwa A. Bielawska

Download (0 kB)
dataset
posted on 13.12.2013, 20:20 authored by Agnieszka GłówkaAgnieszka Główka

Niniejsza recenzja dotyczy pracy A. Bielawskiej opierającej się na analizie finansowej ekonomicznej kondycji, obliczonej na podstawie modelu Zietlowa. Autorka recenzowanej pracy jest obecnie studentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przeprowadzona złożona analiza dotyczyła kondycji finansowej jednostki zajmującej się hurtową sprzedażą wyrobów farmaceutycznych i medycznych, która funkcjonuje na obszarze Polski. Analiza objęła okres 2007-2012.

 

History

Usage metrics

Categories

Licence

Exports