Refleksje na temat pracy „Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji” autorstwa M. Moś, I. Sorbicka, P. Wojciechowska, M. Zjawiona.docx (22.76 kB)
Download file

Refleksje na temat pracy „Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji” autorstwa: M. Moś, I. Sorbicka, P. Wojciechowska, M. Zjawiona

Download (0 kB)
dataset
posted on 13.12.2013, 21:45 by Martyna KępaMartyna Kępa

Recenzja dotyczy pracy pt. „Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji”. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki, uzyskane poprzez analizę kondycji finansowej 3 wybranych podmiotów: organizacji non profit, instytucji finansowej
i przedsiębiorstwa. Wszelkich obliczeń dokonano w oparciu o model Zietlowa.

 

History

Usage metrics

Categories

Licence

Exports