figshare
Browse
1/53
1106 files

Photos of TMA and whole tumor sections

dataset
posted on 2016-07-14, 07:49 authored by Flora Stavridi, Konstantine T. Kalogeras, Kyriaki Pliarchopoulou, Ralph M. Wirtz, Zoi Alexopoulou, Flora Zagouri, Elke Veltrup, Eleni Timotheadou, Helen Gogas, Angelos Koutras, Georgios Lazaridis, Christos Christodoulou, George Pentheroudakis, Apostolos Laskarakis, Petroula Arapantoni-Dadioti, Anna Batistatou, Maria Sotiropoulou, Gerasimos Aravantinos, Pavlos Papakostas, Paris Kosmidis, Dimitrios Pectasides, George FountzilasGeorge Fountzilas
Primary image data of TMA and whole tumor sections

History

Usage metrics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC