figshare
Browse
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
1/1
17 files

Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken (IPOS)

dataset
posted on 2021-05-20, 07:43 authored by Facultaire werkgroep IPOS, Albine Moser
Om onze toekomstige zorgprofessionals optimaal te laten functioneren in een sterk veranderende gezondheidszorg, is het noodzakelijk om hen hierop voor te bereiden. Daarom is interprofessioneel opleiden broodnodig. Zorgprofessionals moeten goed in staat zijn om adequaat met elkaar samen te werken in dienst van een optimale zorgverlening voor de cliënt. De cliënt met zijn of haar hulpvraag dient in het zorgproces centraal te staan en niet de professional. Daarom gaat de faculteit Gezondheidszorg, in samenwerking met het Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken, de uitdaging aan om al haar studenten interprofessioneel op te leiden. Het gaat om de bachelor opleidingen ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, creatieve therapie, verpleegkunde, verloskunde en biometrie. Ook is samenwerking gezocht met andere faculteiten zoals Social Studies. Naast hun opleidingsspecifieke competenties verwerven de Zuyd-studenten ook interprofessionele competenties. Bij interprofessioneel opleiden leren (toekomstige) professionals over, van en met elkaar. De Wereld Gezondheidsorganisatie (2010) definieert dit als volgt: ‘Interprofessional education occurs when two or more professionals learn about, from, and with each other to enable collaboration and improve health outcomes.’

History

Contact details

Wij vinden het fijn om kennis te delen. Wil je meer weten? Je kunt ons bereiken via:

Email address 2

anita.stevens@zuyd.nl

Email address 3

albine.moser@zuyd.nl