Table 2.xls (5.5 kB)
Download file

Breast cancer risk reclassification criteria.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 31.03.2022, 17:50 authored by Jenny Liu, Peh Joo Ho, Tricia Hui Ling Tan, Yen Shing Yeoh, Ying Jia Chew, Nur Khaliesah Mohamed Riza, Alexis Jiaying Khng, Su-Ann Goh, Yi Wang, Han Boon Oh, Chi Hui Chin, Sing Cheer Kwek, Zhi Peng Zhang, Desmond Luan Seng Ong, Swee Tian Quek, Chuan Chien Tan, Hwee Lin Wee, Jingmei Li, Philip Tsau Choong Iau, Mikael Hartman

Breast cancer risk reclassification criteria.

History