Table 2.xls (25.5 kB)
Download file

Antibody seropositivity and GMTs of P1, P2 and P3 by demographic characteristics in southern Xinjiang Uygur Autonomous Region before SIAs, 2011.

Download (25.5 kB)
dataset
posted on 2014-07-03, 18:47 authored by Hai-Bo Wang, Shuang-Li Zhu, Jing-Shan Zheng, Ai-Li Gou, Hui Cui, Yong Zhang, Gui-Jun Ning, Chun-Xiang Fan, Yuan-Sheng Chen, Ke-Li Li, Ping Yuan, Chao Ma, Jing Ma, Hui Zheng, Xin-Chun Fan, Xin-Lan Li, Hai-Shu Tang, Xiao-Lei Li, Fan Zhang, Dong-Mei Yan, Dong-Yan Wang, Zhi-Qiang Cui, Li-Ping Ren, Hui Zhu, Hui-Ling Wang, Xiao-Hong Jiang, Hong-Qiu An, Yang Liu, Jing Li, Wen-Bo Xu, Ning Wen, Ai-Qiang Xu, Hui-Ming Luo

Antibody seropositivity and GMTs of P1, P2 and P3 by demographic characteristics in southern Xinjiang Uygur Autonomous Region before SIAs, 2011.

History