AnalizaFinansowaPChudzikMKrzyżyńskiPPawłowskiMSielskaPSzymkowiakZadanieE_143524_143732_143866_143935_143990.pdf (449.25 kB)
Download file

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji

Download (0 kB)
dataset
posted on 2013-12-16, 21:36 authored by Małgorzata SielskaMałgorzata Sielska, Piotr PawłowskiPiotr Pawłowski, Marek KrzyżyńskiMarek Krzyżyński, Paulina ChudzikPaulina Chudzik, Paulina SzymkowiakPaulina Szymkowiak

Głównym punktem rozważań niniejszej pracy jest wyznaczenie indeksu PHI Zietlowa, który

stanowi nowatorskie podejście do mierzenia kondycji finansowej organizacji. Model stabilności

finansowej zaproponowany przez Johna Zietlowa w pracy „A Financial Health Index for Achieving

Financial Sustainbility” opiera się na ocenie wypłacalności, płynności

i elastyczności finansowej organizacji. Ocena wspomnianych obszarów przeprowadzana

na podstawie analizy wskaźnikowej, pozwala odpowiedzieć na pytanie które aspekty działalności

przedsiębiorstwa wymagają podjęcia działań pozwalających w efekcie

na poprawę kondycji finansowej badanego podmiotu. Na potrzeby badania poddano analizie

przedsiębiorstwa z trzech różnych sektorów: non profit, finansowego oraz przedsiębiorstwo

niebędące organizacją non profit oraz instytucją finansową.

History