1/1
2 files

Aantal beoordeelde onderzoeken naar gentherapie of met geneesmiddelen die een genetisch gemodificeerde organismen bevatten in 2008, 2013, 2015, 2016 en 2017, uitgesplitst naar type besluit

dataset
posted on 31.03.2018, 08:32 by Vincent BontropVincent Bontrop
Aantal beoordeelde onderzoeken naar gentherapie of met geneesmiddelen die een genetisch gemodificeerde organismen bevatten in 2008, 2013, 2015, 2016 en 2017, uitgesplitst naar type besluit (positief, negatief, onbekend).

Van een aantal beoordeling valt niet te achterhalen of er een positief of negatief besluit is genomen (besluit onbekend).

* Het totaal aantal beoordelingen is gecorrigeerd aan de hand van het CCMO jaarverslag 2016.
** Het totaal aantal beoordelingen is gecorrigeerd aan de hand van het CCMO jaarverslag 2017.

Gebruikte bronnen: CCMO jaarverslagen 2008 (pag.18, 28-29), 2013 (pag. 27, 29), 2015 (pag. 6-8), 2016 (pag. 12, 14-15) en 2017 (pag.12, 14-15). Geraadpleegd 20 maart 2018.

History