figshare
Browse
Semigina, Palatna, 24032023.pdf (1.22 MB)

Самоорганізація громад в умовах природних та штучних катастроф: уроки для української соціальної роботи

Download (1.22 MB)
conference contribution
posted on 2023-05-23, 11:35 authored by Tetyana SemiginaTetyana Semigina

  

Семигіна Т., Палатна Д. Самоорганізація громад в умовах природних та штучних катастроф: уроки для української соціальної роботи. Соціальна робота в громаді:сучасні виклики та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція. Дніпро, 2023.

History

Usage metrics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC