figshare
Browse

File(s) not publicly available

Oblikovanje novih poslovnih modelov za razvoj kolesarstva

conference contribution
posted on 2021-04-23, 09:13 authored by Marko SavićMarko Savić
Za razvoj kolesarstva v Sloveniji je ključno oblikovanje novih poslovnih modelov. Iz zgodovine vemo, da so se posamezne industrije uveljavile zaradi poslovnih modelov. V današnjih časih je možno prenesti številne dobre prakse iz tujih držav brez večjih stroškov. Hkrati je smiselno številne modele razvoja oblikovati na novo, posebej prilagojene kulturi kolesarstva, ki jo želimo sooblikovati.
/
For the development of cycling in Slovenia, the key is the new business model design. From history, we know that the particular industries succeeded by implementing new business models. In these days and age, it is possible to transfer a number of good practices from foreign countries to Slovenia without major costs. At the same time, it makes sense to develop a number of new business models for the development of new tailor-made cycling culture that we want to co-design.

History