Жанр передмови у літературознавчій практиці Богдана Лепкого

2017-11-19T16:50:14Z (GMT) by Lesia Vashkiv
У статті проаналізовані передмови Б. Лепкого до видань творів українських письменників другої половини ХІХ ст. – Л. Глібова, С. Руданського, П. Куліша, Я. Щоголіва, І. Карпенка-Карого. З’ясована структура цього жанру, окреслені змістове наповнення та поетикальні особливості, а також вага і місце зазначених праць у літературознавчій концепції Б. Лепкого.