مطالعه روند پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران

2015-06-28T11:00:01Z (GMT) by Hamid r. Jamali
<p>مطالعه روند پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران، مجری: حمید رضا جمالی مهموئی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بهمن ۱۳۸۹. گزارش نهایی طرح پژوهشی</p>