Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży szkolnictwa wyższego (PKD 80.30.C).pdf (518.9 kB)
0/0

Sales Forecasting on the Example of Enterprice from Higher Education Sector (PKD 80.30.C)

Download (0 kB)
journal contribution
posted on 22.04.2013 by Przybyłek Małgorzata

This working paper reffered to planning next-year forecast of sales on the example of enterptice from higher education sector.

History

Licence

Exports

Categories

Licence

Exports