Refleksje na temat pracy Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji autorstwa M. Drabent, K. Kuropka, B. Namiel, M. Stepaniuk

2013-12-12T11:56:58Z (GMT) by Tomasz Fryze
<p>Niniejszy dokument recenzuje projekt, w którym dokonano analizy kondycji finansowej trzech polskich firm za pomocą modelu J. Zietlowa. Wybrane firmy pochodzą z obszaru: non-profit, instytucji finansowych i przedsiębiorstw nie będących non-profit, jak i nieprowadzących działalności finansowej.</p>