Razgraničavanje jedne discipline: Data-mining stotina psihologijskih časopisa (1950-1999)

2017-04-11T11:40:25Z (GMT) by Ivan Flis
This is a presentation I gave at the conference Ramiro and Zoran Bujas Days at the Faculty of Social Sciences and Humanities of the University of Zagreb, in April 2017. The presentation deals with data mining journal abstract and titles for a historical analysis of psychology's disciplinary formation. The slides are in Croatian, as is the abstract below:

U ovom predavanju govorit ću o korištenju masovnog data-mining (rudarenja podataka) psihologijske literature u svrhu povijesne analize. Ovakvim postupkom dobiva se ogromna količina termina koji se koriste u literaturi, te se međuodnosi tih termina vizualiziraju pomoću softvera VOSviewer (vosviewer.com) kako bi se napravile terminološke mape literature druge polovice dvadesetog stoljeća. VOSviewer je softver razvijen na Center for Science and Technology Studies (CWTS) Sveučilišta u Leidenu kao sredstvo za scijentometrijske analize znanstvene literature. Ova analiza je prva primjena ovakvog softvera na masovnu povijesnu analizu znanosti, te se ovakav pristup istraživanju u općoj povijesti znanosti danas smješta unutar digitalne humanistike (digital humanities). Korpus literature korišten u ovom istraživanju predstavlja sveobuhvatnu kolekciju od oko 650 tisuća članaka koji su indeksirani u bazi podataka PsycINFO, koja je u vlasništvu APA-e, objavljenih u 1269 znanstvenih časopisa. Izrađen je niz mapa svakog desetljeća kako bi se kronološki analizirao i interpretirao razvoj i formiranje psihologije kao discipline u ovom razdoblju. Analiza je stavljena u historiografski kontekst, i shodno tome, izvedeni su zaključci koji su važni za današnja istraživanja u psihologiji. Ovakav empirijski pristup literaturi u psihologiji služi kao odskočna daska za kritiku i refleksiju o razvoju moderne psihologije kao znanstvene discipline.