Przedmowa do wierszy (komponowanych) z okazji wyprawy Jego Cesarskiej Wysokości nad rzekę Ōi

2015-01-05T08:38:50Z (GMT) by Krzysztof Olszewski Ki-no Tsurayuki
<p>Druga z kolei poetyka normatywna przypisywana Ki no Tsurayukiemu, powtarzająca postulaty sformułowa w "Kanajo" - wstępie do "Kokin wakashu".</p>