Presentation: Zašto je povijest psihologije dosadna?

2017-04-11T11:24:41Z (GMT) by Ivan Flis
This is a lecture on general history of psychology I gave at the Catholic University of Croatia in Zagreb on March 30, 2017. The presentation slides are in Croatian.

Lecture abstract (in Croatian):

Predavanje „Zašto je povijest psihologije dosadna?“ zamišljeno je kao uvod u novija istraživanja u povijesti psihologije. Povijest psihologije, na svim hrvatskim katedrama i većini katedri u inozemstvu, je uglavnom organizirana kao suhoparan faktografski kolegij na nekoj od prvih godina studija kako bi se studentima dao pregled razvoja psihologije kao discipline.

Iako ovakav pristup ima svoju ulogu, on stvara sliku povijesti znanosti kao dosadne discipline koja se bavi pitanjima koja su uglavnom nebitna za današnja istraživanja i profesionalnu praksu psihologije, te shodno tome, tek na razini opće kulture za buduće psihologe. U predavanju će se prikazati neki noviji historiografski pristupi i njihov kritički potencijal za psihologiju današnjice, koji koristi psiholozima za promišljanje uloge psihologije u društvu kao profesionalne i znanstvene discipline. Kritičko promišljanje i informiranost o vlastitoj disciplini je posebice važna s obzirom na poziciju psihologije u Hrvatskoj, ali i hrvatske psihologije u inozemstvu.

Predavanje je namjenjeno prvenstveno studentima psihologije, psiholozima i profesorima psihologije koji se žele informirati o novijim trendovima u povijesti psihologije i studentima povijesti i povjesničarima koji su zainteresirani za povijest znanosti i historiografiju psihologije 20. stoljeća.