Pieśń wiązana – zapiski prowincjusza (frag.)

2015-01-05T09:35:10Z (GMT) by Krzysztof Olszewski Nijo Yoshimoto
<p>Tłumaczenie fragmentów traktatu Nijo Yoshimoto o gatunku renga - pieśni wiązanej.</p>