Slides - Organismes model

2016-10-28T14:04:41Z (GMT) by Multicellgenome Lab Iñaki Ruiz-Trillo
Planteja la esbiaixada situació de la recerca en Biologia i la causa d’aquest biaix.