Kwaliteitsstandaarden basiskwaliteit toetsing : een methodische handreiking

Methodische handreiking bij het dialooginstrument Basiskwaliteit Toetsing. In 2017 ontwikkeld door Fontys Hogescholen, dienst Onderwijs & Onderzoek.