Δασικές πυρκαγιές - Διαχείριση διακινδύνευσης

Στο πλαίσιο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής, η δασική γη αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και είναι πλέον χώρος "ευαίσθητος", που άπτεται κρατικής παρέμβασης. Παράλληλα, απαιτεί μέγιστη διασφάλιση της νομιμότητας, με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία διαχείρισης της διακινδύνευσης των δασικών πυρκαγιών. Συνεπώς, προτείνεται η κατάστρωση ενός ολοκληρωμένου αντιπυρικού συστήματος και η συνεχής βελτίωσή του.