Excursie Geologie van Nederland

Lespakket en bronmateriaal voor de Excursie 'Geologie van Nederland' over het landschap, genese en relatie met de ondergrond van het Kromme Rijngebied en Utrechtse Heuvelrug. <div><br></div><div>De excursie is beschikbaar in de app izi.travel, en bijbehorend kaartmateriaal in Avenza Map. Via <a href="https://cms.izi.travel/8684/tours/255759/">https://cms.izi.travel/8684/tours/255759</a> en </div><div><a href="https://www.avenzamaps.com/maps/733362/excursie-geologie-van-nederland/">https://www.avenzamaps.com/maps/733362/excursie-geologie-van-nederland/</a>.<br></div><div><br></div><div>Dit document bestaat uit de content / bronbestanden (tekst, audio, afbeeldingen) van de digitale excursiegids, kaartmateriaal, en een databestand dat gebruikt kan worden in ArcGIS online en de app Collector voor het verzamelen van gegevens. </div><div><br></div>