Bibliometrijska povijest jedne discipline: Psihologija (1950-1999)

2017-04-11T11:36:33Z (GMT) by Ivan Flis
This is a lecture I gave at the University of Osijek, Croatian, in April 2017. It represents a broad overview of my research on disciplinary formation of psychology in the second part of the 20th century, from the perspective of textbooks and journals. The slides are in Croatian, as is the abstract below:

U ovom predavanju izložit ću rezultate istraživanja u kojem analiziram teorijski i metodološki razvoj psihologije kao znanstvene discipline u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Rad se sastoji od dva dijela:  scijentometrijskog rudarenja podataka (data mining) iz seta od oko 670 tisuća znanstvenih članaka objavljenih u preko tisuću časopisa koji su indeksirani u bazi podataka PsychINFO, te konvencionalne analize udžbenika koji se koriste u kolegijima uvoda u psihologiju na preddiplomskoj razini. Scijentometrijska analiza uključuje tekstualno rudarenje (text mining) pojmova iz naslova i sažetaka članaka te njihovu vizualizacija pomoću softvera VOSviewer. Analiza udžbenika sastoji se od konvencionalne analize diskursa kojim se psihologija predstavlja i opisuje studentima. Na temelju ovih analiza, razvoj psihologije se razmatra u kontekstu historiografije psihologije u kasnom dvadesetom stoljeću, te se nudi metodološka i epistemiološka kritika psihologije s obzirom na trenutnu replikacijsku krizu.