Beoordeelde onderzoeksdossiers met een medisch hulpmiddel 2001 - 2014

2015-04-27T11:59:02Z (GMT) by Vincent Bontrop

Aantal beoordeelde onderzoeksdossiers met een medisch hulpmiddel 2001 - 2014

In de figuur zijn weergegeven het aantal onderzoeksdossiers met een medisch hulpmiddel die in Nederland door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) zijn beoordeeld in de periode 2001 tot en met 2014.