Beoordeelde onderzoeksdossiers: geneesmiddelenonderzoek, overig interventieonderzoek en observationeel onderzoek 2005 - 2014

2015-04-27T20:32:52Z (GMT) by Vincent Bontrop

Beoordeelde onderzoeksdossiers: geneesmiddelenonderzoek, overig interventieonderzoek en observationeel onderzoek 2005 - 2014

In de figuur zijn weergegeven het aantal geneesmiddelenonderzoeken, het aantal overige interventieonderzoeken en het aantal observationele onderzoeken die in Nederland door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) zijn beoordeeld in de periode 2005 tot en met 2014.